Historia Szkoły

Szkoła została założona w 2009 roku pod nazwą WZ Języki.