O nas

Lektorzy

Zespół Ling Team to obecnie około doświadczonych 25 lektorów różnych języków i specjalizacji.
Są wśród nas zarówno Polacy – filolodzy, jak i native speakerzy przeszkoleni do nauczania języka angielskiego.

Największą grupą są angliści, oprócz tego również lektorzy języka rosyjskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego czy francuskiego, a także polskiego jako języka obcego.

Nie każdy z nas życzy sobie publikować swój prywatny wizerunek online, dlatego nie przedstawiamy sylwetek wszystkich naszych lektorów, natomiast część z nas możecie Państwo poznać w sekcji:

lekcje online

Lubimy o sobie myśleć jako o zespole – spółdzielni lektorów- pasjonatów.

Jeżeli trafisz do Ling Team, masz pewność, że masz do czynienia z osobami dla których nauczanie to nie przygodne zajęcie, ani sposób na dorabianie.

Osiąganie Celu

Do każdego klienta, każdej grupy i każdego uczestnika zajęć podchodzimy indywidualnie, zgodnie z następującą procedurą:

1. Precyzyjnie definiujemy cel jaki student chce osiągnąć.
2. Ustalamy strategię realizacji tego celu.
3. Monitorujemy postępy czynione przez studentów.
4. Okresowo dokonujemy rewizji zarówno celu jak i strategii i jeżeli to konieczne, wprowadzamy odpowiednie zmiany, tak, aby uczyć jeszcze skuteczniej.
5. Podsumowywujemy stopień realizacji poszczególnych etapów.

Communicative approach & Blended learning

Stosujemy zasady communicative approach i blended learning.

Mamy solidną wiedzę teoretyczną oraz szerokie doświadczenie w wielu  metodach nauczania języków obcych. Oprócz communicative approach i blended learning poznaliśmy również wiele metod bezpośrednich (Direct Method, Callan) a także metod nietypowych, takich jak TPR (Total Physical Response), Audiolingual Method czy nawet the Silent Method.

Wiemy które sposoby działają, a które nie. Jednocześnie wiedząc, że nasi uczniowie mają różne potrzeby, dobieramy nasze metody tak, aby jak najlepiej służyły osiągnięciu celu przez naszych Uczniów.

Speaking first

Przede wszystkim Mówienie.

Czytanie, Słuchanie i Pisanie na drugim miejscu.

95% naszych klientów jako cel stawia sobie zdobycie umiejętności mówienia w obcym języku i tak też prowadzimy nasze lekcje.
Pozostałe umiejętności językowe, a szczególnie Rozumienie ze Słuchu (Listening Comprehension), jest równie ważne, ale aby jak najefektywniej wykorzystać czas jaki nasi Uczniowie spędzają na zajęciach, staramy się aby te umiejętności nabywali podczas pracy indywidualnej w domu.

Chyba, że za cel postawimy sobie np. poprawienie umiejętności słuchania.
Wtedy strategia naszych zajęć będzie zupełnie inna.

Nowoczesne technologie - MemoFriend

Jako jedni z pierwszych używaliśmy systemowo używaliśmy materiałów z Internetu (szczególnie YouTube), co stało się obecnie standardem.

Idziemy krok dalej i na naszych zajęciach używamy serwisu MemoFriend.
Elektronicznej tablicy-zeszytu-dziennika, który ogromnie wspomaga proces nauki.
Nasi uczniowie mają dostęp do materiałów ze swoich lekcji zawsze przy sobie – w swojej komórce.

Zobacz więcej na:

https://www.memofriend.com/